Čestné prohlášení

Zde si stáhněte, vyplňte a podepište Čestné prohlášení, které si s sebou vezměte na závody: Čestné prohlášení