Žádost o vystavení licence

K čemu licence?
Každý závodník, který se chce zúčastnit našeho seriálu, potřebuje licenci. Po zaslání žádosti a poplatku vám vystavíme kartičku, kterou se budete na závodech prokazovat. Tato licence vám bude uznávaná i na dalších závodech, které se konají pod záštitou ČAM a nově také na těch, které pořádají bývalá střediska SMS Autoklubu ČR.

Jak žádost podat?
Stáhněte si tento formulář: Licence 2023
Formulář si vyplňte a nechte si ho potvrdit od lékaře. Děti mladší 12 let musí mít potvrzení od lékaře sportovního.
Žádost nezapomeňte podepsat. Závodníci mladší 18 let musí mít úředně ověřený podpis obou zákonných zástupců. V případě rozvedených rodičů stačí místopřísežné prohlášení.
Vyplněnou žádost pak spolu s poplatkem 700 Kč zašlete na adresu Lenka Schlenzová, Doksany 54, 411 82 Doksany.

Kde najdu sportovního lékaře?
Seznam sportovních lékařů naleznete zde: Pracoviště sportovní medicíny

V případě dotazů kontaktujte ředitele Batti MX Cupu, pana Petra Bártla, na telefonu 602 175 350.